På Ballerupguld bestræber vi os på at have den billigste online pris hver gang. Derfor har vi en prismatch på alle vores varer på 14 dage fra købsdato.  Vi matcher prisen, hvis du finder den samme vare hos en af vores andre konkurrenter. Men følgende betingelser skal være opfyldt for at få prismatch:

  • Varen skal være samme mærke og model
  • Være købt på en dansk webshop.
  • Konkurrenten har den på lager på købstidspunktet.
  • Ved prismatch skal der forelægge dokumentation i form af billede, sceenshot mv).
  • Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter
  • Pris må ikke være en aftalt til en enkelt person
  • Det skal være en samlet pris inkl. ekspedition og porto
  • Vi skal selv kunne købe varen på samme tidspunkt til samme pris hos konkurrenten

Har du købt varen inden for de seneste 8 dage og ovennævnte betingelser er opfyldt, matcher vi prisen og udbetaler dig differencen.


Prismatch er ikke gældende i vores fysiske butikker Ure & Guldhuset N.H. Jørgensen samt Ballerup Guld Sølv & Ure