På nh-jorgensen.dk bestræber vi os på at have den billigste online pris hver gang. Vi vil gøre alt for at matche billigste pris. Skulle vi imod forventning, ikke kunne opfylde dette, kan du inden for 8 dage, returnere den ubrugte vare og få dine penge retur.

Følgende betingelser skal være opfyldt for at få prismatch:

  • Varen skal være samme mærke og model
  • Være købt på en dansk webshop.
  • Konkurrenten har den på lager på købstidspunktet.
  • Ved prismatch skal der forelægge dokumentation i form af billede, sceenshot mv).
  • Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter
  • Pris må ikke være en aftalt til en enkelt person
  • Det skal være en samlet pris inkl. ekspedition og porto
  • Vi skal selv kunne købe varen på samme tidspunkt til samme pris hos konkurrenten

Har du købt varen inden for de seneste 8 dage og ovennævnte betingelser er opfyldt, matcher vi prisen og udbetaler dig differencen.


Prismatch er ikke gældende i vores fysiske butikker Ure & Guldhuset N.H. Jørgensen samt Ballerup Guld Sølv & Ure